ĐIỀU  LỆ                                                                            

 

 

 •  

 

 

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI  LIBEREC VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN

NHIỆM KỲ  2012-2015

 

 Điều 1 : QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Tên: Hội người Việt nam tại Liberec và các vùng lân cận
 2. Trụ sở: 108 Nerudovo Náměstí, Liberec 1/46001
 3. Hội là tổ chức tự nguyện, độc lập, phi lợi nhuận là thành viên tập thể của trung ương hội người Việt nam tại cộng hòa Séc.
 4. Hội NVN tại  Liberec và các vùng lân cận  là tổ chúc cao nhất của cộng đồng người Việt tại Liberec và các vùng lân cận, là tập hợp  các hội đoàn người Việt khác nhau (hội Phụ nữ, hội TNSV, hội Đồng hương…)

Điều 2  : MỤC ĐÍCH CỦA HỘI

 1. Duy trì, củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng người Việt Nam tại khu vực  Liberec và các vùng lân cận.
 2. Phát triển tình hữu nghị và hợp tác trong mọi lĩnh vực cuộc sống, xã hội giữa cộng đồng người Việt Nam với các tổ chức, chính quyền và nhân dân bản xứ, đóng góp tích cực vào việc gìn giữ, bảo tồn và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc Séc – Việt .
 3. Ủng hộ và giúp đỡ các công dân Việt Nam trong tiến trình hội nhập với đời sống văn hóa,kinh tế, chính trị…  tại cộng hòa Séc và Châu Âu.
 4. Cổ vũ hội viên giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.Chăm lo giáo dục định hướng cho thế hệ thứ 2,thứ 3,nhằm duy trì truyền thống và phong tục tập quán dân tộc Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
 5. Giúp đỡ và tạo điều kiện cho các công dân Việt Nam đang sinh sống, kinh doanh, làm việc và học tập trên địa bàn thành phố luôn sống và làm việc  theo luật pháp Cộng hòa Séc và Châu Âu.

Điều 3 : CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

            Để đạt được những mục đích trên, Hội sẽ hoạt động bằng các hình thức sau:

 1. Tích cực tham gia và cộng tác có hiệu quả với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và Cộng hòa Séc để giải quyết, hạn chế các hiện tượng tiêu cực trong cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại khu vực thành phố Liberec và lân cận.
 2. Hợp tác tích cực với chính quyền địa phương,ĐSQVN, TƯHNVN, Hội phụ nữ,v hội TNSV… để bảo vệ quyền lợi cho Cộng đồng,giải quyết những khó khăn trong đời sống làm ăn ,học tập…Thúc đẩy sự hội nhập của cộng đồng vào đời sống xã hội Séc
 3.  Tổ chức các hoạt động ,sinh hoạt cộng đồng nhằm giữ gìn và phát huy nét văn hóa cổ truyền,bản sắc dân tộc,tăng cường tình đoàn kết,giúp đỡ cộng đồng.(Tổ chức tết trung thu cho các cháu thiếu nhi, học sinh,tổ chức kỷ niệm lễ hội,văn nghệ,thể thao… và gặp mặt tết cuối năm cho Cộng đồng).
 4. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao ...với các Hiệp hội khác.
 5. Tổ chức thăm hỏi, chúc mừng, chia buồn những gia đình hội viên có hiếu sự, hỉ sự.
 6. Giúp đỡ những hoàn cảnh vô cùng khó khăn trong cuộc sống (tai nạn, bệnh tật,thiên tai..).
 7. Có kế hoạch tổ chức cho các, Hội viên và gia đình đi nghỉ hè, thăm quan cắm trại trong và ngoài nước.
 8. Tổ chức khen thưởng hội viên đã có đóng góp tích cực cho phong trào cộng đồng và các cháu học sinh có thành tích học tập tốt

 Điều 4 : HỘI VIÊN

 1. Hội viên của hội là các cá nhân công dân Việt nam, công dân Séc,tự nguyện tham gia và tuân thủ theo điều lệ của hội.
 2. Để trở thành hội viên, người muốn gia nhập hội phải đăng ký theo mẫu in sẵn,nộp cho BCH. Ban chấp hành hội sẽ quyết định về việc kết nạp hội viên.
 3. Hội viên phải tuân thủ điều lệ của hội, tích cực,tự giác tham gia các hoạt động vì mục đích của hội,đóng đầy đủ lệ phí hội

Điều 5 : QUYỀN LỢI-TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN

 1. QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN
 • Được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.Mọi thành viên từ 18 tuổi trở lên đều có quyền:
 • Ứng cử vào tất cả các cương vị lãnh đạo của hội.
 • Đề cử và  bầu  ban chấp hành (BCH) của hội. Có quyền yêu cầu BCH  hội giúp đỡ.
 • Được Hội giúp đỡ trong trường hợp gặp hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
 • Trong trường hợp không may có hội viên qua đời mà hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, Hội sẽ tổ chức quyên góp và trao cho gia đình hội viên.
 • Hội viên có vấn đề về sức khỏe phải nằm viện. Hội có trách nhiệm mua quà  thăm hỏi, động viên.Trị giá mỗi lần là 500 korun.
 • Hội viên có việc hiếu.Hội sẽ mua hoa hoặc gửi tiền phúng viếng trị giá 1000   korun
 • Hội viên có việc hỉ.Hội sẽ mừng quà hoặc tiền là 1000 korun.

 2-TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN

 • Phải tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chung của hội, hoàn thành có trách   nhiệm các nhiệm vụ được giao.
 • Có ý thức xây dựng sự đoàn kết,thống nhất và phát triển chung của hội
 • Phải đóng góp đầy đủ lệ phí theo điều lệ hội.  Mức lệ phí một năm của một hội viên là 100 korun.

     - Việc đóng lệ phí được thu 1 lần trong năm và có giá trị một năm. Tất cả hội viên  phải  đóng lệ phí đúng hạn khi có thông báo của BCH

Điều 6 : TỔ CHỨC CỦA HỘI

 1. BAN CHẤP HÀNH HỘI

- BCH hội bao gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên ban chấp hành.

-Nhiệm kỳ hoạt động của BCH là 4 năm.

-BCH do Đại hội hội viên tín nhiệm bầu ra trong các kỳ đại hội.

 1. ĐẠI HỘI HỘI VIÊN

a. ĐHHV thường kỳ 4 năm/lần,được tổ chức trước khi kết thúc một nhiệm kỳ.Trong trường hợp có từ 50% số hội viên trở lên yêu cầu triệu tập đại hội bất thường,khi đó đại hội bất thường sẽ được tổ chức trước thời hạn nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách theo yêu cầu của hội viên

b. Tại đại hội,Hội viên có trách nhiệm bàn bạc, sửa đổi điều lệ và thông qua các hoạt động của hội kể cả việc hoạch toán tài chính như các khoản thu, chi trong nhiệm kỳ đã qua.

c. Bàn bạc và thông qua phương hướng hoạt động của hội cho nhiệm kỳ tới kể cả việc sử dụng phần tài chính được giao.

d. Giới thiệu,đề cử các thành viên mới vào BCH hội và tiến hành bầu BCH hội cho nhiệm kỳ mới.

3-ĐẠI HỘI BAN CHẤP HÀNH

a. Sau khi BCH đã được bầu tại ĐHHV,BCH sẽ tổ chức đại hội BCH bầu các phó chủ tịch, các ban chuyên môn và các chức danh khác, phù hợp với mục đích,khả năng hoạt động của Hội.

b.Đại hội thường kỳ BCH được tổ chức 2 năm/lần,kiểm điểm hoạt động của BCH và bỏ phiếu tín nhiệm chủ tịch Hội.Trong trường hợp chủ tịch bất tín nhiệm ,BCH sẽ bầu trực tiếp chủ tịch mới.

c. Đại hội bất thường BCH được tổ chức trước thời hạn khi có trên 50% ủy viên BCH yêu cầu triệu tập đại hội nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách do các ủy viên BCH nêu ra.Thông qua biểu quyết có thể kết nạp ủy viên BCH bất cứ khi nào nhằm mục đích tăng cường khả năng lãnh đạo của BCH.

d.Các ủy viên BCH,kể cả chủ tịch hội có thể bị bãi nhiệm trước kỳ hạn trong hội nghị BCH thường kỳ hoặc bất thường nếu vi phạm nghiêm trọng nhiều lần điều lệ hội,  thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ được giao, không tham gia sinh hoạt  đều đặn, lợi dụng hoặc có các hành vi, nói xấu ,gây chia rẽ,mất đoàn kết cộng đồng,ảnh hưởng tới uy tín của tổ chức hội. Thành viên BCH hội sẽ bị bãi nhiệm khi có trên 50% số ủy viên BCH bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Điều 7 : TÀI CHÍNH CỦA HỘI

 1. Tài chính của hội do hội viên đóng lệ phí và sự tài trợ của các cá nhân và tổ chức. Mức lệ phí hàng năm do BCH  Hội quy định.
 2. Tài chính của hội sẽ do thủ quỹ của hội giữ và tài chính công khai tại kỳ đại hội hoặc tại các phiên họp BCH

Điều 8: BAN KIỂM TRA

-BKT sẽ theo dõi ,kiểm tra sự chấp hành điều lệ Hội của BCH cũng như các ủy viên thông qua các hoạt động của BCH hội và các ủy viên.Giám sát nội dung,mục đích các hoạt động phong trào, sinh hoạt cộng đồng so với điều lệ hội.

-Kiểm tra tài chính,việc sử dụng và kế hoạch chi tiêu,sổ sách ,chứng từ…

-Kiểm tra tư cách ủy viên

Điều 9: KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT

 • Trên cơ sở đánh giá tư cách và hiệu quả công tác của các ủy viên BCH cũng như các hội viên,BCH hội sẽ đề nghị,quyết định khen thương những cá nhân có đóng góp tích cực cho phong trào cộng đồng.Hoặc đề nghị,quyết định kỷ luật những cá nhân có tư tưởng,hành động gây chia rẽ cộng đồng ,làm mất uy tín của hội
 • Việc khen thưởng,kỷ luật được thông thông qua trong các kỳ đại hội thường kỳ hoặc bất thường của ĐHHV hoặc ĐHBCH

 

 

 

 

 

Liberec 1O.05.2012                                                         BCH hội người Việt nam tại Liberecvà các vùng lân cận

Chủ tịch

LÊ VĂN CHÍ

 

 

Náš tým

NHỮNG ĐIỀU HAY!!!

  CẦN HAY KHÔNG? NHỮNG ĐIỀU BÀ CON CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM THÀNH PHỐ LIBEREC CẦN LƯU Ý QUA HỘI Ý SƠ BỘ CỦA BAN CÔNG TÁC CỘNG ĐỒNG VÀ CÁC ANH BÊN TƯ VẤN GIẤY TỜ. VẬY BAN CÔNG TÁC CỘNG ĐỒNG MONG BÀ CON LƯU Ý NHỮNG VẤN ĐỀ SAU KHI CẦN TRAO ĐỔI VỚI BAN TƯ VẤN, TƯ...
+

THÔNG BÁO

  THÔNG BÁO MỚI Thông báo! Về bảo hiểm sức khỏe cho mọi người có sự thay đổi. Chúng tôi có thể làm cho các bạn với giá rẻ không ngờ: Bảo hiểm cho học sinh và sinh viên với giá 900 kc/tháng, chỉ đến 26 tuổi. Ngoài ra trên 26 tuổi, theo giá quy định. Bảo hiểm cho những...
+

TIN NÓNG HỔI

30.12.2016

    Hội người Việt Nam tỉnh Liberec CHI HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TP LIBEREC VÀ CÁC KHU VỰC LÂN CẬN THƯ MỜI Trân trọng kính mời các ông bà , anh chị em và các cháu đã và đang làm việc, học tập tại Liberec và các khu vực lân cận đến dự . DẠ HỘI MỪNG XUÂN ĐINH DẬU...
Celý článek

EET

          EET                                    HỘI NGƯỜI VIET NAM TỈNH LIBERECKÝ Kính thưa bà con cô bác Việt Nam trong tỉnh, Xuất phát từ nhiều lí do mà nhiều bà con ta chưa...
Celý článek

TẾT TRUNG THU

                 HỘI NGƯỜI VN THÀNH PHỐ LIBEREC                   THƯ MỜI  Để các cháu luôn nhớ về đất nước và gìn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống dân  tộc Việt Nam, hiểu  sâu sắc hơn...
Celý článek

TẾT TRUNG THU 2015

HỘI NGƯỜI VN THÀNH PHỐ LIBEREC     THƯ MỜI ! Để các cháu luôn nhớ về đất nước và gìn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống tộc Việt Nam, hiểu thêm sâu sắc về ý nghĩa của ngày lễ hội Tết Trung Thu.  Hội người Việt Nam tại T .P. Liberec kết hợp cùng Hội phụ nữ tại Liberec tổ chức...
Celý článek

THÔNG BÁO!

THÔNG BÁO! Chi hội người Việt Nam thành phố Jablonec Nad Nisou trân trọng kính mời:   Các anh chị em trong ban chất hành Hội người Việt Nam thành phố LIBEREC và  BCH chi hội phụ nữ Liberec .Đến dự Tết Trung Thu cùng các cháu! Tết Trung Thu được tổ chức vào hồi 19 giờ ngày 27 tháng 9 năm...
Celý článek

THÔNG BÁO!

CHI HỘI NGƯỜI VIỆT NAM THÀNH PHỐ LIBEREC THÔNG BÁO! Để kịp thời đăng ký với trung ương Hội người Việt Nam tại Cộng Hòa SÉC, về việc khen thưởng các cháu có kết qủa học tập tốt năm 2014-2015. +Cấp 1(từ lớp 1 đến lớp 5) có kết quả học tập toàn điểm 1 +Cấp 2(từ lớp 6 đến lớp 9) có kết quả học tập toàn...
Celý článek

VĨNH BIỆT...!

VĨNH BIỆT     Tiếng nhạc nhè nhẹ buồn buồn Trịnh Công Sơn đưa ta hồi nhớ giây phút tiễn đưa anh Trịnh Minh Quân trong nhà tang lễ hôm nay  22 tháng 05 năm 2015 tức ngày 05 .Gia đình, tang chủ, hội đồng hương, đại diện các hội đoàn, cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh, thành phố Liberec...
Celý článek

TIN BUỒN!

CÁO PHÓ! GIA ĐÌNH và CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM TỈNH LIBEREC VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN: Anh: TRỊNH MINH QUÂN                                                    ...
Celý článek

CHÚ Ý!...HÃY ĐỀ PHÒNG!

VỪA QUA TẠI MỘT CỬA HÀNG NGƯỜI VIỆT BÁN ĐỒ VẢI TẠI TRUNG TÂM THÀNH PHỐ LIBEREC CÓ HAI KẺ LẠ MẶT ĐÃ CƯỚP TIỀN TRÊN TAY VÀ CÒN UY HIẾP NGƯỜI BÁN HÀNG. HAI KẺ LẠ MẶT KHÔNG RÕ LÀ NGƯỜI NƯỚC NÀO. ( KHÔNG PHẢI NGƯỜI SÉC ) ) ĐI CÙNG CÒN CÓ HAI THANH NIÊN KHOẢNG 14 ĐẾN 15 TUỔI VẬY BÀ CON CHÚ Ý, HÃY ĐỀ CAO...
Celý článek

VÌ TỔ QUỐC THÂN YÊU!

GIẤC MƠ ĐẠI ĐẾ Ta tiếc thay Một xứ sở không có loài khủng long Nhưng lại được mệnh danh: "CON RỒNG"của bốn vùng Châu Á Vừa thoát lên khỏi vực lầm than-đã vội trở nên xấu xí! Bởi có kẻ mặc áo dân tộc! Làm vấy bẩn BỨC TRANH ĐẤT NƯỚC Vẽ thêm đường"LƯỠI BÒ" Cấy vào"lợi ích cốt lõi"hòng vét sạch cốt...
Celý článek
WWW.CONGDONGVILI.CZ